046 8913372 oh2aav@vantaanradioamatoorit.fi

Miten Radioamatööriksi

Radioamatööritoiminnan täysimittainen harrastaminen vaatii pätevyystutkinnon suorittamisen. Pätevyystutkintojen suorituksia valvoo ja pätevyystodistukset myöntää Traficom. Pätevyystutkinnon suorittaminen on jaettu tutkintomoduuleihin, joita Suomessa on kolme erilaista:

  • K-moduuli, joka sisältää radioliikennöintimenetelmät ja viranomaismääräyksiä radioamatööritoimintaan ja liikennöintiin liittyen
  • T1-moduuli, jossa on sähkö- ja radiotekniikan alkeet
  • T2-moduuli, syvällisempi sähkö- ja radiotekniikan aineisto

Radioamatööritoiminnassa alkuun pääsemiseen ja tutkinnon suorittamiseen täytyy vaadittujen asioiden oppimiseksi opiskella. Perusluokan pätevyyteen riittää hyväksytyt suoritukset K- ja T1-moduuleista.

Asioita voi opiskella muun muassa radioamatöörikerhojen järjestämillä kursseilla tai omatoimisesti esimerkiksi AR-X-tutkintojärjestelmästä löytyvän verkkomateriaalin avulla. Vaikka Vantaan kerholla ei alkaisikaan kurssia, kerholta saa kuitenkin apua opiskeluun ja vastauksia kysymyksiin.

Kun koet olevasi valmis tenttiin, kerhomme puheenjohtaja yhtenä Etelä-Suomen tutkinnon vastaanottajista on käytettävissäsi.