046 8913372 oh2aav@vantaanradioamatoorit.fi

Viestintään kuuluvat kommunikaatio, puhuminen ja vuorovaikutustaidot. Viestintäkieli ja viestintälaitteet tulevat olla selkeitä. Historiassa on useita tapahtumia, joissa huono viestintä on aiheuttanut ikäviä sattumuksia, onnettomuuksia ja sotien häviämisiä.
Teknologiakehityksen myötä olemme tulleet yhä riippuvaisemmiksi erilaisista elektroniikkalaitteista. Luotamme vahvasti niiden toimivuuteen. Syytä on kuitenkin muistaa, että mitä hienompaa tekniikkaa laitteet sisältävät, sitä haavoittuvaisempia ne ovat häiriöille.
Radiopuhelimien perustoimintaan kuuluu, että kun yksi puhuu, muut kuuntelevat. Valittu puhekanava on niin kauan varattuna, kun puhuja pitää puhelimen tangenttia eli mikin nappia pohjassa. Joidenkin mielestä tämä on heikkous, mutta aina on mahdollisuus vaihtaa toiselle kanavalle puhumaan.
Yleisessä radioviestinnässä on myös muistettava, että kaikki voivat kuunnella kertomasi sanoman. Julkisen kuunneltavuuden takia on kehitetty viranomaisten käyttöön TETRA-verkosto, jossa VIRVE muun muassa toimii. Se on salattu, joten siinä pystytään asioista puhumaan luottamuksellisesti. Radioviestinnän säännöissä määritetään salassapitovelvollisuudesta. Jos sanoma ei ole kuulijalle kohdistettu eikä se häiriköi yleistä radioviestintää, viestin kuulijalla ei ole oikeutta sanoman levittämiseen. Kuullessaan kuitenkin hätäkutsun, tulee kuulijan välittömästi reagoida viestin vaativiin toimenpiteisiin. Hätäviestinnällä on aina etuoikeus radioliikenteessä. Niille on varattuna erikseen omat kanavansa.
Kyläradio on yksi ratkaisu turvan lisäämiseen poikkeusoloissa. Se toimii varajärjestelmänä viestintään, vaikka sähköt olisivat poikki ja matkapuhelinverkot mykistyneet. Kyläradion laitteet eli esim PMR446, RHA68 ja LA- ja CB-radiopuhelimet ovat vanhaa teknologia, mutta se tekee niistä helppokäyttöisiä ja luotettavia. Kyläradio palauttaa vanhan teknologian tukeakseen uuden teknologian haavoittuvuutta.
Poikkeusolot, joissa sähköt ovat poikki pitkään, paljastavat nopeasti nykyisten viestintälaitteiden VIRVE- ja GSM-puhelimien haavoittuvuuden. Kyläradio voi toimia myös kylän omana sosiaalisena verkkona. Se voi toimia kylän viestintä- ja tiedottamiskanavana esimerkiksi ilmoittaessa kyläyhdistyksen kokouksista, joululaulutapahtumista tai petoeläin havainnoista. Ikäihmisille kyläradio voi tuoda arjen puuhiin helpotusta ja turvaa. Kyläradio voi parhaimmillaan vahvistaa sekä kyläläisten arjen turvaa ja hyvinvointia että kyläyhteisöä ja kyläidentiteettiä.
Kyläradio koostuu kyläläisten radiopuhelin asemista eli kotiasemista ja kannettavista radioista. Niistä muodostuu kylän sisälle viestintärinki. Kylässä voi olla niin sanottu johtokeskusasema eli joke, joka voi toimia viestintäyhteydessä suoraan esim. pelastuslaitokselle.
Teksti lainattu kyläradio.fi sivustolta