046 8913372 oh2aav@vantaanradioamatoorit.fi

Pääkaupunkiseudulla harjoitellaan tällä viikolla yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaa vakavassa sähkönjakelun häiriötilanteessa. 28.−29.9.2022 järjestettävän RESPA 22 -harjoituksen myötä ympyrä sulkeutuu, ja eri puolilla Suomea järjestetyn kuuden harjoituksen sarja päättyy.

Yritykset, kotitaloudet ja muut yhteiskunnan toiminnot ovat riippuvaisia häiriöttömästä sähkön saatavuudesta. Häiriöitä voi kuitenkin esiintyä sääilmiöiden, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Niiden kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia.

RESPA 22 -harjoituksessa pääkaupunkiseudun energiayhtiöt ja viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaa laajassa ja pitkäkestoisessa kanta- ja jakeluverkkojen häiriötilanteessa. Harjoituksessa kuvitteellinen sään aiheuttama häiriö lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot pääkaupunkiseudulla Helen Sähköverkko Oy:n, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Harjoitusskenaariossa Pohjois-Suomen siirtoyhteyksien vikaantumisesta alkava tapahtumasarja yhdessä vakavien sääilmiöiden ja perustuotantolaitosten vikaantumisten kanssa johtaa sähköpulaan ja siitä seuraavaan suurhäiriöön.

Tavoitteena on parantaa viranomaisten, kaupunkien ja yritysten toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä teknologian ja erilaisten it-järjestelmien hyödynnettävyyttä viankorjauksen aikana. Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä, energiayhtiöiden korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa. Erityisesti huomiota kiinnitetään viestinnän toimivuuteen organisaatioiden sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi testataan kaupunkien kykyä toimia poikkeuksellisissa tilanteissa.

Pitkäjänteinen varautumistyö auttaa toimimaan poikkeustilanteissa

Alkuvuonna 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on käynnistänyt tapahtumaketjun, joka on ajamassa yhteiskuntaa vakaviin haasteisiin energian saannissa. On mahdollista, että tulevana talvena joudumme toimimaan tosielämän sähköpulatilanteessa.

− Energiatoimialalla huoltovarmuusorganisaation puitteissa tehty pitkäjänteinen harjoittelu ja varautumistyö edesauttaa koko yhteiskunnan varautumista myös sähköpulan kaltaisiin poikkeustilanteisiin, sanoo harjoituksen johtaja Arto Pahkin Fingridiltä.

Eri puolilla Suomea järjestettyjen JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarja käynnistyi 2017 Kuopion alueella. Pääkaupunkiseudun RESPA 22 -harjoitus on kuudes osa ja päättää tämän sähkönjakelua koskevien harjoitusten sarjan. Harjoitukseen ja sen valmisteluihin osallistuu yli 400 henkilöä huoltovarmuuskriittisistä organisaatioista. Kaikkiaan harjoitussarjaan on osallistunut lähes 3 000 henkilöä.

RESPA 22 -harjoituksen järjestää Huoltovarmuusorganisaation Sähköpooli. Harjoitukseen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Helen Sähköverkko Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Caruna Oy, Helsingin, Espoo ja Vantaan kaupungit, alueen pelastuslaitokset, valtioneuvoston kanslia, Yle, Vantaan radioamatöörit sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöitä.